joomla templates top joomla templates template joomla

O rynku pracy

włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

altRynek pracy województwa był tematem posiedzenia komisji dialogu w urzędzie wojewódzkim. Oprócz stałego składu komisji w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in. urzędów pracy, OHP, agencji zatrudnienia, urzędu statystycznego oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. O działaniach podejmowanych przez FGŚP na rzecz ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawców mówił Waldemar Ziółkowski, kierownik biura terenowego FGŚP. Statystyki i liczby dotyczące rynku pracy przedstawił dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Adam Horbulewicz.
- Dzisiaj kryzys w regionie to już fakty i liczby. Wśród pracowników i pracodawców widać nie tylko dużą tego świadomość, ale odpowiedzialność i gotowość ustępstw. Wielka rola spoczywa na urzędach – inwestycje trzeba traktować szczególnie priorytetowo, tym bardziej, że – jak widać w przypadku Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – tanieją. Inwestycje infrastrukturalne to nie tylko klucz do napływu inwestorów. Trzeba traktować drogi A1 i S5 jak “ruchome zakłady pracy” - mówił wojewoda kujawsko-pomorski Rafał Bruski.
Wojewoda zobowiązał się, że wszystkie uwagi kierowane do niego, dotyczące propozycji zmian istniejącego stanu będą następnie przekazywane do Rządu, z prośba o uwzględnienie propozycji rozwiązań. Wojewoda zadeklarował także, że na posiedzeniu Komitetu Monitorującego przedstawione zostaną procedury rozpatrywania wniosków unijnych w celu ich usprawnienia.
Przedstawiciele pracodawców zwrócili uwagę na konieczność uproszczenia procedur prowadzenia dokumentacji zatrudnianych pracowników. Podkreślali także konieczność przyspieszenia uzyskiwania funduszy unijnych dla firm. Podnieśli także kwestię dotycząca długiego okresu rozpatrywania przez Urząd Marszałkowski wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy unijnych, przy jednocześnie bardzo krótkim okresie na składanie wniosków. Wicemarszałek Maciej Eckardt uspakajał, że opóźnienia w ich rozpatrywaniu są związane z duża ilością wniosków, które zawierają błędy formalne.
Przedstawiciele organizacji związkowych zaapelowali o wprowadzenie zmian dotyczących szkolnictwa zawodowego. Ponadto zauważyli, że konieczne jest szybkie uruchomienie kredytów dla przedsiębiorców, aby ci mogli utrzymać płynność finansową. Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ “Solidarność” podkreślił, że niezbędny jest monitoring skuteczności wydatkowania środków na walkę z bezrobociem.
Według danych z urzędu statystycznego w końcu stycznia 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 120,8 tys. osób bezrobotnych, co oznacza spadek tej liczby o 5,6 % w skali roku oraz wzrost o 9,6% w skali miesiąca (styczeń 2008 r. odpowiednio: spadek o 22,0% i wzrost o 3,9%).