joomla templates top joomla templates template joomla

Mikołaj Bogdanowicz będzie kontynuowali swoją misję, zmiany nastąpiły tam gdzie którzy przedstawicieli rządu w ostatnich wyborach uzyskali mandaty poselskie

info: Wojewowa, Kujawsko-Pomorski; Krystian Maj/KPRM włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Premier Mateusz Morawiecki wręczył powołania nowym wojewodom, którzy zajmą miejsce tych przedstawicieli rządu w województwach, którzy w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskali mandaty poselskie. Pozostali wojewodowie będą kontynuowali swoją misję. Wśród nich wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
 
 
O kierunkach dalszych działań i najważniejszych oczekiwaniach wobec wojewodów na najbliższą kadencję mówił premier Mateusz Morawiecki.
 
- "Wojewodowie pełnią kluczową funkcję w państwie. (…) Serce Polski bije tak samo mocno w dużych miastach jak i w małych miejscowościach, w powiatach, gminach i na wsi. Mamy przekonanie, że okres, który jest za nami, był krokiem we właściwym kierunku. Budujemy Polskę równomiernie rozwijającą się, Polskę która rośnie nie tylko w dużych aglomeracjach, ale też coraz więcej nadziei jest w mniejszych miejscowościach. (…) Oczekuję, że w rozpoczynającej się kadencji wojewodowie, ręka w rękę z samorządami wspólnie będą pracowali dla dobra Polski i Polaków. Myślę, że oczekują tego również mieszkańcy" - mówił Prezes Rady Ministrów.
 
 
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński wyraził przekonanie, że przygotowanie merytoryczne i profesjonalizm przedstawicieli rządu w poszczególnych województwach pozwalają ze spokojem patrzeć w przyszłość.
 
 
- "Jestem przekonany, że wszyscy podołacie obowiązkom, ci którzy przez cztery lata reprezentowali rząd w terenie i nowi wojewodowie. (…) Wszystkim wojewodom, którzy będą kontynuowali pracę serdecznie dziękuję, a nowym wojewodom składam życzenia jak najbardziej efektywnej pracy. Wiem, że możemy na was liczyć" – mówił szef MSWiA. 
 
Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz dziękując za zaufanie podkreśla, że jest gotowy do podjęcia dalszych wyzwań na stanowisku wojewody.
 
- Za mną cztery intensywne lata służby dla Polski. Był to w naszym kraju czas wielu dobrych reform, które zmieniły życie Polaków. Pełnienie funkcji przedstawiciela rządu w województwie kujawsko-pomorskim było i jest dla mnie wyjątkowym zaszczytem. Dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za zaufanie i powierzenie mi kontynuowania misji wojewody kujawsko-pomorskiego. Jestem przygotowany na nowe wyzwania, których z pewnością nie zabraknie. Dziękuję także tym wszystkim, którzy od czterech lat wspólnie ze mną pracują dla Rzeczypospolitej.
 
 
Wojewodowie są przedstawicielami Rady Ministrów w województwach. Zgodnie z ustawą o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, wojewodę powołuje i odwołuje premier na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, obecnie jest to minister spraw wewnętrznych i administracji.
 
Mikołaj Bogdanowicz pełni funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego od 8 grudnia 2015 roku.