joomla templates top joomla templates template joomla

40% terytorialsów posiada wykształcenie techniczne, 33% ogólne, a 15% humanistyczne. 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne

info: 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej; fot: MON włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie - umowa o pracę - a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia. Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.
 
Co robią żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnych w Twojej miejscowości? Pojawiają się o różnych porach. Od poniedziałku do piątku. Ku zaskoczeniu okolicznych mieszkańców, kierują swoje kroki do Urzędów Gmin. Dlaczego? Wyjaśniamy przyczynę.
Od końca maja w wielu miejscowościach Województwa Kujawsko--Pomorskiego żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej (8KPBOT) w porozumieniu z lokalnymi samorządowcami, informują społeczność o możliwości służby w 8KPBOT, która zaczęła formować się na terenie naszego województwa w styczniu bieżącego roku.
 
Działania te są prowadzone w Sałym Rejonie Odpowiedzialności, jakim dla 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialej jest całe Województwo Kujawsko-Pomoskie. W tym rejonie żołnierze będą wspierać lokalną społeczność w sytuacjach kryzysowych oraz klęsk żywiołowych na obszarze 144 gmin. 
 
 
Terytorialsi, czyli żołnierze WOT na terenie naszego województwa, po  trwającym trzy lata intensywnym szkoleniu, będą wspierać lokalną społeczność i infrastrukturę krytyczną na tym terenie. Ich mocną stroną, oprócz profesjonalnego przygotowania do służby,  jest właśnie terytorialność – docelowo służba na rzecz społeczności, w której na co dzień pracują, uczą się i odpoczywają. 
 
Przedstawiciele 8 Brygady OT goszczący w Urzędach Gmin przede wszystkim informują o możliwości wstąpienia w jej szeregi. Odpowiadają na pytania i wątpliwości co do wymagań względem kandydatów, gdzie najważniejszymi kryteriami są: polskie obywatelstwo, pełnoletniość, niekaralność, wykształcenie co najmniej gimnazjalne. Przedstawiają również korzyści płynące ze wstąpienia do Terytorialnej Służby Wojskowej: spełnienie potrzeby obrony Ojczyzny, możliwość rozwoju na wielu płaszczyznach, podnoszenie kwalifikacji przydatnych również w życiu cywilnym a także zyskanie dodatkowego uposażenia za gotowość.
Celem żołnierzy jest poinformowanie zarówno kobiet, jak i mężczyzn, którzy nie pełnili do tej pory żadnej formy służby wojskowej, a także rezerwistów o możliwości rozpoczęcia trzyletniego weekendowego cyklu szkoleniowego i służby w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie bez potrzeby rezygnacji z podjętego życia zawodowego. 
 
Ponad 40% żołnierzy TSW posiada wykształcenie techniczne, ponad 33% wykształcenie ogólne, a 15% humanistyczne. Po 3% żołnierzy TSW posiada wykształcenie prawnicze oraz medyczne. Analizy wskazują również, że ponad 60% żołnierzy TSW posiada stałe zatrudnienie (umowa o pracę), a blisko 17% posiada inne formy zatrudnienia. Dodatkowo w formacji służy ponad 15% studentów różnych kierunków.
 
 
Żołnierze TSW są ludźmi młodymi, blisko 70% żołnierzy jest wieku 35 lat oraz mniej, żołnierzy w wieku ponad 50 lat jest mniej niż 2% stanu osobowego. Średnia wieku żołnierza TSW to 31 lat. W WOT służbę pełni ponad 9% kobiet, co jest liczbą prawie dwukrotnie większą niż w wojskach operacyjnych.
 
Trwa formowanie 81 batalionu lekkiej piechoty w siedzibą w Toruniu. Już teraz wszyscy chętni do wstąpienia w szeregi WOT mogą starać się o przyjęcie do służby. Do czasu rozpoczęcia formowania kolejnych batalionów, batalion toruński będzie przyjmował ochotników z całego województwa. Osoby zainteresowane służbą w 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygadzie OT składają wnioski o przyjęcie do służby w  Wojskowych Komendach Uzupełnień w Toruniu, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Grudziądzu, Włocławku i Brodnicy.