joomla templates top joomla templates template joomla

Rozmowy o potencjale Zalewu Włocławskiego

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

 Zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i przyrodniczego Zalewu Włocławskiego dotyczyły tegoroczne warsztaty naukowo-samorządowe poświęcone problematyce wodnej. Spotkanie odbyło się 3 września podczas rejsu statkiem „Marianna” na odcinku Wisły z Płocka do Włocławka. Organizatorami konferencji byli Urząd Marszałkowski oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

- Zalew Włocławski, duże sztuczne jezioro w rejonie Włocławka, z tradycją sportów wodniackich, sąsiadujące z terenami chronionej natury, ma spory, wciąż nie w pełni wykorzystany potencjał turystyczny i, co za tym idzie, gospodarczy. To ważne, byśmy wspólnie zaplanowali jak ten potencjał wykorzystać, by potem konsekwentnie podejść do realizacji – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Organizowane od 2007 roku naukowo-samorządowe konferencje dotyczące tematyki wodnej na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń środowisk zainteresowanych gospodarczym wykorzystaniem rzek: naukowców, samorządowców, przedsiębiorców, ekologów oraz instytucji administracji rządowej. Cel tegorocznych warsztatów to wypromowanie Zalewu Włocławskiego na rzecz jego zagospodarowania i aktywizacji pod względem rekreacyjnym, turystycznym i gospodarczym. W trakcie rejsu przedstawiony został aktualny stan degradacji Wisły wywołanej pracą pojedynczego stopnia wodnego.

Uczestnicy rozmawiali także o potrzebie budowy kolejnego stopnia wodnego poniżej Włocławka. W trakcie rejsu przedstawiony został także stan legislacyjny strategicznych dokumentów dotyczących gospodarki wodnej, przykłady wykorzystania podobnych do włocławskiego zbiorników na cele rekreacyjno-turystyczne, a także inicjatywy lokalne na rzecz przywrócenia Wiśle jej gospodarczego znaczenia. Ponadto, w trakcie warsztatów zostały zaprezentowane aktualne zdjęcia lotnicze stanu hydrologicznego Wisły.

Program spotkania Działania Urzędu Marszałkowskiego na rzecz gospodarczego wykorzystania rzek, aktywizacji dróg wodnych oraz rewitalizacji i rozwoju dolnej Wisły determinowane są kluczowym położeniem na skrzyżowaniu dwóch międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 (Bydgoski Węzeł Wodny).

Województwo kujawsko-pomorskie jest liderem działań na rzecz rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E40 na odcinku Gdańsk-Bydgoszcz-Toruń-Warszawa. Urząd Marszałkowski zaangażował się też w projekt rewitalizacji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 łączącej kraje zachodniej Europy z rejonem Kaliningradu. To przedsięwzięcie realizujemy wspólnie z samorządami województw lubuskiego, wielkopolskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.