joomla templates top joomla templates template joomla

Sejmik "wyraził wolę" przejęcia Szpitala w Grudziądzu, co nie oznacza jednak przejęcia długów. Czy wchłonięcie tej placówki przez inny podmiot marszałkowski może skutkować dalszą redukcją usług medycznych?

R.z/eGrudziadz.pl. info: UM/ Grudziądz, Sejmik Kujawsko-Pomorski włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

 
Co w praktyce oznacza "wyrażenie woli" przejęcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego? Czy taka operacja spowoduje chociażby dalszą redukcję usług medycznych po przejęciu lub wchłonięciu Szpitala przez inną placówkę marszałkowską? Czy zagwarantuje to dalsze stabilne funkcjonowanie tej placówki? Co dalej z długiem Szpitala, czy miasto nadal będzie spłacało go samodzielnie? Czy władze Grudziądza będą miały wpływ na zakres świadczonych usług? Tego typu pytania pojawiają się w kontekście przyjętej przez Sejmik uchwały.
 
- "Sejmik biorąc pod uwagę regionalny charakter szpitala w Grudziądzu oraz oczekiwania mieszkańców regionu utrzymania dla niego statusu publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wyraża wolę przejęcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego" - czytamy w stanowisku, które przyjęli radni Sejmiku podczas ostatniej sesji. 
 
 
Według założeń deklaracji przyjętej przez Sejmik przejęcie grudziądzkiej placówki medycznej może odbyć się na dwa sposoby:
 
- przez połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub poprzez zmianę podmiotu tworzącego na podstawie porozumienia - 
 
Pierwsze z rozwiązań spowoduje wchłonięcie Szpitala w Grudziadzu przez inny szpital należący do Marszałak, a w drugim przypadku przejęcie Szpitala ma się odbyć na zasadzie porozumienia między Prezydentem Grudziądza a Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 Co w praktyce oznacza to dla Grudziądza jako samorządu i co oznacza dla samych mieszkańców Grudziądza, a także co dalej z gigantycznym długiem Szpitala? 
 
- Według założeń deklaracji przjęcie długu ma polegać na przejęciu przez strony porozumienie, jakie to jednak będą proporcje zależeć będzie od samej umowy, trudno jednak przypuszczać, aby Marszałek był skłonny spłacić kilkaset milionów długu - 
 
Prezydent Grudziądza Maciej Glamowski odnosi się do samej uchwały Sejmiku z nadzieją.
 
- "Wyrażenie woli przejęcia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest dla Grudziądza bardzo istotnym sygnałem od Pana Marszałka Piotra Całbeckiego" - czytamy w stanowisku Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego.
 
Zdaniem Prezydenta Grudziadza:
 
- "Przez wiele ostatnich lat dyskusji nad zapewnieniem Szpitalowi nie tylko stabilnego funkcjonowania, ale również możliwości rozwoju nie była tak wyraźnego gestu wskazującego możliwy kierunek procesu zmiany organu prowadzącego. Warto podkreślić, że ta deklaracja ma poparcie większości radnych Sejmiku województwa, co wzmacnia jej rangę" - czytamy w stanowisku.
 
 
O ile samo przejęcie Szpitala przez Marszałka - zakładając, że do niego w ogóle dojdzie, bo jest to tylko deklaratywne "wyrażenie woli" - nie oznacza automatycznego przejęcia długów szpitala, te prawdopodobnie nadal pozostaną do spłacenia przez grudziądzki samorząd, to jednak może to oznaczać stabilne finansowanie w przyszłości tej placówki, która co do zasady na działalności operacyjnej nie generowała przez lata "minusa" lub był on nieznaczny (co zmieniło się w ostatnim czasie).
 
Jak czytamy w stanowisku Prezydenta Grudziądza, który dziękuje Radnym Sejmiku, a także Senatorowi RP Ryszardowi Boberowi i Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu sam dokument to nadzieja dla Grudziądza.
 
- "Dla Grudziądza dość samotnie walczącego o interes tak ważnej na mapie Polski lecznicy jest to dokument przynoszący dużą dozę nadziei. Jest to również dowód na to, że grudziądzki szpital został dostrzeżony i doceniony w publicznej debacie wykraczającej daleko poza granice naszego miasta. Oczywiście wolę Sejmiku, przykładając do niej należny szacunek, traktujemy jako bardzo dobrą i bardzo poważną możliwość, nie zapominając, że dla bezpieczeństwa miasta i lecznicy trzeba mieć przygotowane różne alternatywy" -
 
Przejęcie Szpitala w Grudziądzu przez Marszałka to jedna z koncepcji forsowana przez Władze Grudziądza od wielu lat. Dla mieszkańców jednak podstawowym i najważniejszym celem jest utrzymanie usług medycznych na dotychczasowym poziomie i tu pojawia się pytanie, czy po przejęciu placówki przez inny szpital nadal będą się w nim znajdowały wszystkie dotychczasowe oddziały? Niewątpliwym plusem po takiej fuzji-przejęciu może być jednak dostęp do szerszego grona specjalistów w ramach jednego podmiotu medycznego, z czym obecnie grudziądzki Szpital ma problem.