joomla templates top joomla templates template joomla

Sesja sejmiku województwa w Toruniu

kujawsko-pomorskie.pl włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie aktualności

Kolejna, piąta w bieżącej kadencji sesja sejmiku województwa odbyła się dzisiaj (30 marca) w Toruniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Podczas posiedzenia radni zapoznali się z raportem z wykonania w 2014 r. „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w województwie kujawsko-pomorskim do roku 2016” oraz zagłosowali nad projektem uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu podejmowanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia używania narkotyków oraz rozwiązywania związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych. Raport wskazuje m.in., że najczęściej używane środki odurzające wśród młodych ludzi to marihuana i haszysz. W 2014 r. na realizację programu wydatkowano łącznie 680 tys. zł.

Ponadto radni dyskutowali w sprawie zmiany dotyczącej wykonania „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”. W porządku obrad ujęto również uchwałę w sprawie utworzenia Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu, z którym połączony zostanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Pod głosowanie trafiły także cztery uchwały dotyczące wyznaczenia tak zwanych aglomeracji ściekowych na obszarze województwa.