joomla templates top joomla templates template joomla

Eliminacja z ruchu pojazdów, których stan techniczny powoduje zwiększoną emisję spalin. Policyjna akcja „SMOG"

info: Policja, Bydgoszcz włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie kryminalne

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzili wczoraj działania kontrolno-prewencyjne „SMOG". Akcja miała na celu eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego co mogło wpływać na zwiększoną emisję spalin.
 
 
Podczas wczorajszych (17.07.19) działań „SMOG” kujawsko-pomorscy policjanci reagowali głównie na wykroczenia drogowe związane ze stanem technicznym pojazdów. Akcja ta pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu drogowego niesprawnych pojazdów, zagrażających bezpieczeństwu oraz nadmiernie zanieczyszczających środowisko naturalne.
 
 
Działania miały również charakter edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.
 
Kujawsko-pomorscy policjanci ogółem przeprowadzili 2142 kontrole pojazdów i ujawnili 13 pojazdów z nieprawidłowościami w zakresie emisji spalin, zatrzymując przez to 13 dowodów rejestracyjnych. Poza tym, w związku z innymi naruszeniami wymagań ochrony środowiska, funkcjonariusze zatrzymali 68 dowodów rejestracyjnych.
 
Kierującym przypominamy, że muszą się liczyć z zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego przez policjanta podczas kontroli, jeżeli pojazd nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa. Należy pamiętać o sprawdzaniu stanu technicznego pojazdu celem wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości, również tych związanych z emisją spalin o nadmiernej szkodliwości.
 
 
 
Przypominamy obowiązujące przepisy:
 
Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).
 
Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.