joomla templates top joomla templates template joomla

Miesiąc działań grupy "Speed" w regionie to 4199 mandatów karnych, 48 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe, zatrzymanie 84 prawa jazdy, 188 dowodów rejestracyjnych, ujawnienie 15 przestępstw

info: Policja, Grudziądz włącz . Opublikowano w Kujawsko-pomorskie kryminalne

Miesiąc pracy policyjnej grupy „SPEED” za nami. To dopiero początek ich aktywności na kujawsko-pomorskich drogach. Wielu kierowców miało już z nimi do czynienia. Niestety, nie wszyscy jeździli zgodnie z przepisami.
 
 
Policjanci wchodzący w skład policyjnej grupy "SPEED" na terenie naszego województwa działają od końca lipca. Podczas miesiąca swojej pracy na drogach kujawsko-pomorskiego:
 
- skontrolowali 4 737 pojazdów,
- ujawnili 4 994 wykroczenia drogowe, z czego 3 482 to przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierujących,
- nałożyli 4 199 mandatów karnych, z czego 3 065 za przekroczenie prędkości,
- skierowali 48 wniosków o ukaranie za wykroczenia drogowe,
- zatrzymali 84 prawa jazdy, w tym 74 za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w terenie zabudowanym,
- zatrzymali 188 dowodów rejestracyjnych,
- ujawnili także 15 przestępstw dotyczących ruchu drogowego tj. jazda pod wpływem alkoholu, - niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie bez uprawnień.
 
 
Przypomnijmy, że w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zespół "SPEED" działa od dnia 19 lipca. Jej skład stanowią:
 
- trzej policjantów Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy,
- po jednym policjancie z Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Bydgoszczy,
- dwudziestu ośmiu policjantów ruchu drogowego z komend miejskich i powiatowych Policji woj. kujawsko-pomorskiego z: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza, Włocławka, Inowrocławia, Świecia i Żnina. 
 
O tym, gdzie i kiedy patrolują drogi kujawsko-pomorskiego decyduje Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Bydgoszczy. Policjanci do służby wyjeżdżają nieoznakowanymi BMW z videorejestratorami, ale także oznakowanymi radiowozami z laserowymi miernikami prędkości.
 
 
 
Sama nazwa „SPEED” wskazuje, jakie zadania przed nimi postawiono. Prędkość jest jednym z kluczowych czynników wpływających na ryzyko zaistnienia wypadków drogowych, a także skalę ich skutków. Nadmierna lub niedostosowana do warunków ruchu niesie za sobą zagrożenie nie tylko braku opanowania pojazdu, a w konsekwencji doprowadzenia do wypadku, lecz w istotny sposób wpływa na rozmiar obrażeń uczestniczących w nim osób.